-->

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.
– I Älvstaden ska det fram till 2035 byggas 25 000 nya bostäder och 45 000 nya arbetsplatser, säger Lena Andersson, vd på Älvstranden Utvecklings AB. Det blir ett fantastiskt lyft för Göteborg när områden som Frihamnen och Masthuggskajen blir tillgängliga både för invånare och besökare.
– Det innebär att helt nya, attraktiva sidor av staden lyfts fram och att stadskärnan breder ut sig på båda sidor av Göta älv med sammanhängande stråk och förbindelser. Därmed får vi en tätare och betydligt större stadskärna än i dag – och det kommer att göra Göteborg till en ännu mer inbjudande och attraktiv stad.

Öppen och inkluderande
Älvstranden Utvecklings AB är ett kommunalägt bolag som har i uppdrag att förverkliga visionen om hur de centrala delarna av Göteborg kring Göta älv ska utvecklas de kommande decennierna.
– Vision Älvstaden togs fram i dialog med invånarna och vårt uppdrag är att i nära samarbete med aktörerna på byggmarknaden nu förverkliga tankarna på att skapa just den öppna, välkomnande och pulserande stad som beskrivs i visionen, säger Lena Andersson. Målet är att bygga en stad som håller samman och där det finns en mångfald av människor och uttryck.
Älvstaden består av sammanhängande stråk på båda sidor av Göta älv– med Karlatornet som ett utropstecken mot horisonten.
– De kommande åren kommer det att hända mycket på Hisingen med utbyggnaden vid Backaplan och på Lindholmen, medan det dröjer ett tag innan den nya stadsdelen Frihamnen växer fram på allvar, säger Lena Andersson.

Masthugget förvandlas
På södra älvstranden skapas ett nytt stråk från Skeppsbron ända ut till Masthuggskajen.
– Det här blir nog den mest dramatiska förändringen i närtid, säger Lena Andersson. Masthuggskajen är i dag en förbisedd del av staden men kommer redan inom några år att vara en levande och pulserande blandstad. Det innebär att stadskärnan förskjuts västerut och att Majorna, Linné och Järntorget får en direkt koppling till kajstråk som sträcker sig ända bort till Skeppsbron och Centralenområdet – samtidigt som vi får en fast koppling till Hisingen från Järntorget. Det blir otroligt häftigt.Göteborgs skyline ritas om i grunden med flera höghus, bland annat i Centralen-området och längs älvstränderna.Göteborgs skyline ritas om i grunden med flera höghus, bland annat i Centralen-området och längs älvstränderna.

Klicka på bilden för full storlek

Klicka på bilden för full storlek

Här växer Älvstranden fram

Med Älvstaden byggs centrala Göteborg ihop på båda sidor av Göta älv. Här ska det byggas 25 000 nya bostäder fram till 2035:

1. Skeppsbron/Matshuggskajen, Vid Skeppsbron byggs 450 nya bostäder. Längs Masthuggskajen ska det byggas 1 300 nya bostäder plus 140 000 kvm lokaler.

2. Centralenområdet, I området kring Centralen ska det fram till 2035 byggas 2 000 nya bostäder och 16 000 arbetsplatser.

3. Frihamnen, Fram till 2021 byggs 1 000 bostäder i Frihamnen och 2035 beräknas 15 000 människor bo i området.

4. Gullbergsvass, I området planeras för 20 000 invånare fram till 2050.

5. Backaplan, 8 000 nya bostäder planeras i området samt 100 000 kvm för butiker och 250 000 kvm kontor.

6. Selma stad, Byggs ut med 800 nya bostäder, ny idrottshall, handelshus och stadsdelshus. Byggstart under 2017 och allt ska stå klart senast 2023.

7. Lindholmen/Lindolmshamnen, 600 bostäder är redan påbörjade vid Lindholmshamnen och totalt byggs 1 650 lägenheter kring Karlavagnsplatsen. Karlatornet beräknas stå klart 2021.

80 000 nya bostäder i hela Göteborg

Göteborg växer så det knakar. Därför växlas nu bostadsbyggandet upp till rekordnivåer. Fram till 2035 ska det byggas 80 000 nya bostäder i Göteborg.

Satsningen har beskrivits som det största utvecklingssprånget i modern tid i Göteborg där det förutom bostäder satsas rekordmycket på kommersiella lokaler och infrastrukturprojekt som Västlänken, Marieholmstunneln, Hisingsbron och en linbaneförbindelse över älven.

• Bland bostadsprojekten utanför Älvstaden märks:
• 1 050 bostäder vid Opaltorget i Tynnered (klara 2023)
• 1 100 bostäder i den nya stadsdelen Nya Hovås (klart 2021)
• 3 000 nya bostäder i Gamlestaden, varav 600 ska stå klara 2018.
• 1 000 nya bostäder planeras i Gårdsten.
• Lillhagsparken byggs ut med 100 nya bostäder i en första etapp (klar 2019) och fler bostäder planeras.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08