-->

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS
Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med. För Robert Dicksons stiftelse är det en självklarhet – ända sedan 1856.
– Vår uppgift är att bygga bra, hållbara bostäder till en rimlig kostnad och vi är just nu mitt uppe i den mest expansiva fasen i stiftelsens historia, säger vd Mikael Jansson.

Robert Dicksons Stiftelse är en av landets äldsta bostadstadsstiftelser. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i centrala Göteborg, men just nu bygger och/eller planerar stiftelsen nya bostäder på Kryddhyllan i Gårdsten, i Flatås Park och i Karlastaden på Hisingen. Plus ett 60-tal nya lägenheter och en förskola på Amiralitetsgatan i Majorna. Totalt handlar det de närmaste åren om 700 nya bostäder.
– Stiftelsen har en långsiktig syn på ägande och förvaltning, säger Mikael Jansson, vd på Robert Dicksons stiftelse. Vi bygger hus som ska stå i 100 år eller mer och satsar i princip allt överskott från verksamheten i utveckling av nya bostäder. Det innebär att vi kan genomföra den mest kraftfulla expansionen i stiftelsens historia i en tid när det råder stor brist på bostäder – och det känns bra.

Robert Dicksons stiftelse har som uttalat syfte att bygga ”sunda och välförsedda bostäder som mot rimliga villkor skall uthyras till mindre bemedlade personer”. Det betyder att stiftelsen inte kräver någon minimiinkomst för att kunna få bli hyresgäst utan i första hand en ordnad ekonomi. Däremot finns en övre nivå för hur mycket man får tjäna för att kunna komma ifråga som hyresgäst.
– Vår uppgift är att erbjuda bra bostäder till den grupp människor som vanligen har svårast att komma in på bostadsmarknaden och vi ser att vi med vår profil har en viktig roll att fylla på Göteborgs bostadsmarknad, säger Mikael Jansson. Och vi krokar gärna arm med staden och andra byggaktörer för att göra det vi är bäst på: att utveckla bostäder med hög kvalitet till ett rimligt pris.

Robert Dicksons stiftelse samarbetar med byggbolag som Peab, Skanska och Serneke för att utveckla fastighetsbeståndet i Göteborg. På Nya Kryddhyllan i Gårdsten byggs 3 punkthus på 11 våningar med 132 lägenheter med milsvid utsikt över hela Göta älvdalen.
– Gårdsten är ett nytt område för oss, men det är en välskött och lättillgänglig stadsdel med stor potential och vi har ett väldigt bra samarbete med andra aktörer i området.
Lägenheterna kommer att ha hög standard med parkett och klinkergolv och byggs för att svara mot högt ställda krav på energieffektivitet och utomhusmiljöerna blir ljusa och öppna för att det ska kännas tryggt och välkomnande.

– Vi satsar på hållbarhet inte bara genom konstruktion och materialval utan även när det gäller energieffektivitet, säger Mikael Jansson. Husen i Gårdsten kommer att ha en energiförbrukning som ligger under 50 kW/kvm och år och precis som på många andra hus i Gårdsten sätter vi upp solpaneler på taket.
Det finns också en social dimension av hållbarhetsfrågorna i Gårdstensprojektet.
– Vi vill ge unga från området chansen att få in en fot på arbetsmarknaden och har därför tillsammans med PEAB tagit in unga arbetslösa från området i projektet. Det ger en starkare lokal förankring samtidigt som vi medverkar till att ge unga arbetslivserfarenhet, något som på sikt kan leda både till anställning och egen bostad.

Amela Turulja är en av de unga från Gårdsten som har fått chansen att arbeta i byggprojektet.
– Att jag skulle jobba i byggbranschen fanns inte ens på kartan, men jag trivs superbra och känner verkligen att jag gör nytta varje dag som koordinator och allmän fixare på plats i området. Jag är jättestolt över att jag vågade ta chansen – och över att jag faktiskt är med och gör något riktigt bra för min stadsdel. De här nya lägenheterna är verkligen efterlängtade och intresset är jättestort.

Vill du veta mer…

… om Robert Dicksons stiftelse, lediga lägenheter och om kösystemet till lägenheterna? Gå in på robertdicksonsstiftelse.se. Alla intresserade kan anmäla sig direkt via nätet utan avgift och tilldelning sker i första hand utifrån kötid. För närvarande har 6 000 anmält sig som intresserade i stiftelsens bostadskö.

Fakta om Robert Dicksons stiftelse

Robert Dicksons stiftelse är en av Sveriges äldsta bostadsstiftelser och har sin grund i stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder. Stiftelsen bildades 1856 och ska enligt grundarens intentioner ”uppföra sunda och välförsedda bostäder som mot billiga villkor ska hyras ut till mindre bemedlade personer”. Idag har stiftelsen bostäder i Majorna, Haga, Annedal, Krokslätt, Landala och Lunden. Nya bostäder planeras och byggs i Gårdsten, Flatås och Karlastaden samt vid Amiralitetsgatan.

Rekordmånga nya bostäder

De närmaste åren planerar Robert Dicksons stiftelse flera stora projekt i Göteborg. På Kryddhyllan i Gårdsten ska 132 nya lägenheter stå klara under 2018. I Flatås Park blir det 200 bostäder med inflyttning sommaren/hösten 2018. I Karlastaden på Lindholmen har Robert Dicksons stiftelse skrivit avtal om 300 byggrätter. Och vid Amiralitetsgatan i Majorna påbörjas under 2019 ett 60-tal lägenheter samt en ny förskola.

Satsning i Gårdsten

260 miljoner kronor satsar Robert Dicksons stiftelse i Gårdsten. Totalt blir det 132 lägenheter på bästa läge i området – med milsvid utsikt över Göta älvdalen.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08