-->

Regionen satsar på höjden

Det-nya-Gbg-Regionens-hus-3-White-ark Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

marieholmstunneln_kasper_dudzik_3 Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Gbg-RegionCity-4 Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Gamlestadens resecentrum integreras i en toppmodern byggnad med plats även för handel och service. Serneke Group svarar för totalentreprenaden och allt ska stå klart 2018. Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Med höghastighetståg blir restiden mellan Göteborg och Borås bara en halvtimma.Dessutom blir Göteborg Landvetter Airport mer tillgängligt från hela Västsverige. Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

En pulserande världsstad

Göteborg 2070 – med vägar och spårtrafik under jord för att ge plats åt en grön och förtätad stad. Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08