-->

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad. Flera nya höghusprojekt diskuteras i området och kronan på verket kan bli Skanskas planerade Göteborg City Gate med 30 våningar och en spektakulär utsikt över staden.

Gårda har länge känts som en de starka kontrasternas stadsdel i Göteborg. Dels med den gamla, slitna och uttjänta trähusbebyggelsen som minner om andra och betydligt bistrare tider, dels toppmoderna höghus från Gothia Towers i söder till Skanskas Green Building och Canonhuset i norr.

Nu finns planer för att låta Gårda fortsätta växa på höjden. I en studie från Stadsbyggnadskontoret pekas Gårda och området längs Mölndalsån fram till stadsgränsen mot Mölndal ut som ett lämpligt område för höghusbebyggelse. Något som innebär att den som passerar på motorvägen strax intill i framtiden kan susa förbi en sammanhängande Manhattan-inspirerad skyline – om än inte på samma svindlande höjder.

Ny port till Göteborg

Ett av de största projekten som planeras i norra Gårda är Skanskas Göteborg City Gate. Med två byggnader, den högsta på 30 våningar, kan det bli ett nytt landmärke i Göteborg.

Danska stjärnarkitekterna Henning Larsen Architects vann den tävling som Skanska utlyst för området strax söder om Ullevivägen. Förslaget, som döptes till Göteborg City Gate, tog sikte på att Göteborg behöver fler landmärken och att Gårda förutom moderna kontor behöver mer handel, service och upplevelser. Eller som Michael Sørensen, Senior Design Architect på Henning Larsen Architects, uttrycker det:

– Vår ambition är att skapa en generös byggnad som är tillgänglig och transparent på marknivå men samtidigt tillför värden till den existerande stadsmiljön. I anslutning till projektet har vi därför designat en solterrass som kan bli en social mötesplats i området.

Göteborg City Gate ska utformas för att möta de högst ställda kraven enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Än så länge befinner sig dock projektet på planstadiet och några formella byggbeslut är ännu inte fattade.

16-våningshuset Gårda Green Building är ett av höghusen som sticker ut i stadsbilden – och kommer framöver att få sällskap av flera höghus i området.

16-våningshuset Gårda Green Building är ett av höghusen som sticker ut i stadsbilden – och kommer framöver att få sällskap av flera höghus i området.

Fler höghus på gång

Andra byggprojekt som kan bidra till att rita om Gårdas och Göteborgs skyline är Peabs utveckling av den anrika Lyckolmsområdet i Almedal, där en första etapp står klar men där det finns planer att låta området växa på både bredden och höjden.

Platzer har bland annat i anslutning till det karaktäristiska Canonhuset planer på att bygga nytt och högt och det gäller även Wallenstam som intill två befintliga kontorsfastigheter planerar en ny 23 våningar hög byggnad. Och fler har uttryckt sitt intresse för att sikta mot stjärnorna med Gårda som utgångspunkt.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08