-->

En pulserande världsstad

Göteborg 2070 – med vägar och spårtrafik under jord för att ge plats åt en grön och förtätad stad.

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter. I visionen Götebor­g 2070 pekar fem stora näringslivs­aktörer ut Göteborg som ett naturligt nav på en skandinavisk arbetsmarknad med 13 miljoner människor.

– Göteborg är en stad som alltid har vänt sig utåt med handelsförbindelser över hela världen, med företag som bedriver global handel och ett geografiskt läge som gör att staden är en naturlig knutpunkt i Skandinavien, säger Åsa Elm, kommunikationschef på MTR, som bland annat driver Stockholms tunnelbana och tågtrafik mellan Göteborg och Stockholm.
MTR, en global koncern med bas i Hongkong, har tillsammans med Volvokoncernen, Volvo Cars, Sweco och Skanska tagit fram rapporten Göteborg 2070 – en vision om hur Göteborg de kommande 55 åren kan utvecklas till ett naturligt nav på en snabbt växande skandinavisk arbetsmarknad.
– MTR har som ambition att länka samman och utveckla samhällen på ett långsiktigt hållbart sätt och för oss är det ett naturligt steg att se hur vi i samverkan med andra kan bidra till att skapa bättre och mer hållbara städer, säger Åsa Elm. Därför har vi varit med och tagit fram två rapporter i Sverige, en om Göteborg 2070 och en om Stockholm 2070.

Höjer blicken

Rapporterna har olika inriktningar och är gjorda med olika samarbetspartners. Men i båda rapporterna pekas på vikten av att höja blicken i frågor som rör infrastruktur och trafik för att skapa långsiktigt hållbara lösningar.
– Det är viktigt att vi redan nu börjar fundera över vilken typ av stad och samhälle vi vill ha så att vi fattar kloka beslut längs vägen. Vi hoppas att den här visionen kan fungera som ett bra avstamp för diskussioner som kan leda framåt.
I rapporten lyfts Göteborg fram som en naturlig knutpunkt på en skandinavisk arbetsmarknad där det går snabbt och smidigt att röra sig och där det är attraktivt att bo och arbeta.
– Högeffektiva transportsystem är nyckeln till en stark tillväxt och där har Göteborg alla förutsättningar att ytterligare stärka sin position när avstånden till huvudstadsområdena i Skandinavien krymper.
Bilden som målas upp i Göteborg 2070 består av ett finmaskigt transportsystem med flexibla hållplatser utan tidtabeller och förarlösa fordon som rör sig på vägar och järnvägar under jord – så att marken ovanpå kan användas till att bygga bostäder och kommersiella lokaler och skapa välbehövliga grönytor i stadsrummet.
– Effektiva och sömlösa transportsystem är viktiga inte bara för att göra det lättare att röra sig mellan olika städer och regioner, utan också för att bygga bort barriärer inom staden. Därmed ökar också den sociala integrationen.

Knutpunkterna allt viktigare

Åsa Elm påpekar att det i ett allt mer uppkopplat och digitalt samhälle finns större möjligheter att arbeta hemifrån, men att människor ändå tenderar att söka sig till fysiska arbetsplatser där de kan träffa andra, möta kunder och ha bra tillgänglighet till handel och service.
– Vi går mot en utveckling där handel och service styr ännu starkare mot platser där människor finns och rör sig. Därför blir stationslägen och knutpunkter allt viktigare platser för nyetableringar.
En viktig framgångsfaktor i bygget av den goda staden är, framhåller Åsa Elm, en fördjupad samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.
– Vi måste tillsammans diskutera vilken sorts samhälle vi vill ha, så att vi redan i dag kan styra in utvecklingen på rätt spår mot mer attraktiva och hållbara städer.

Högeffektiva transportsystem med flexibla hållplatser och förarlösa fordon är nyckeln till en stark tillväxt, slås fast i rapporten Göteborg 2070.

Högeffektiva transportsystem med flexibla hållplatser och förarlösa fordon är nyckeln till en stark tillväxt, slås fast i rapporten Göteborg 2070.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

_MG_0091

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Det-nya-Gbg-Regionens-hus-3-White-ark

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

Det-nya-Gbg-Handel-foto-Peter-Svensson-Vasakronan-Arkaden-interör-Göteborg

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

marieholmstunneln_kasper_dudzik_3

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Linbanan.Winter.GoteborgsStad.tmrw_.se_

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Det-nya-Gbg-Masthuggskajen

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Det-nya-Gbg-4-Minecraft_läppstiftet._skymning

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

Sid-2-alt-bild-Det-nya-Gbg-

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Gbg-RegionCity-4

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Gamlestadens resecentrum integreras i en toppmodern byggnad med plats även för handel och service. Serneke Group svarar för totalentreprenaden och allt ska stå klart 2018.

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Med höghastighetståg blir restiden mellan Göteborg och Borås bara en halvtimma.Dessutom blir Göteborg Landvetter Airport mer tillgängligt från hela Västsverige.

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Mölndals centrum byter skepnad – med det nya SCA-huset som ett karaktäristiskt landmärke. I huset rums 1 000 arbets­platser.

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

Göteborg 2070 – med vägar och spårtrafik under jord för att ge plats åt en grön och förtätad stad.

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

karta

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

– Vi vill bygga en stad som är lätt att röra sig i med sammanhängande stråk inte bara i centrum utan också ute mellan de olika stadsdelarna, sägerstadsarkitekt Björn Siesjö.

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Den allmänna bastun i Frihamnen har väckt stor uppmärksamhet långt utanför Göteborgs stadsgränser. Nu planeras även en badanläggning i området.

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

Gårda växer på höjden. En rad nya höghus planeras i stadsdelen. Kronan på verket blir, om alla planer går i lås, 30 våningar höga Göteborg City Gate. I anslutning till Göteborg City Gate planeras butiker, service och mötesplatser för att skapa liv och rörelse i Gårda under fler av dygnets timmar.

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08