-->

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, ser ut över en stad i snabb förvandling – och pekar på att det nu finns en unik chans att skapa något nytt och bättre när Göteborg växer med rekordfart.

– Jag har bott i Göteborg i över 30 år och älskar verkligen staden, men måste samtidigt medge att den ur stadsbyggnadssynpunkt lämnar mycket att önska, säger Björn Siesjö. Nu är vi i en fas där har vi har en historisk möjlighet att sona gamla försyndelser och läka ihop staden.

Frågor som rör stadsbyggnad och arkitektur har, som Björn Siesjö uttrycker det, inte legat högst på agendan i Göteborg de senaste decennierna. När Björn Siesjö tillträdde som stadsarkitekt för fyra år sedan var han den förste på posten på många år.

Byggs som sällan förr

– Jag upplever att det har funnits en rädsla för att ta ut svängarna och dra ut de långa linjerna i stadsbyggnadsfrågorna. Men i dag har vi kommit till en vändning, där det känns som att politiken och aktörerna på byggmarknaden i allt högre grad börjar dra åt samma håll – helt enkelt för att det gagnar alla.

Göteborg står nu inför en byggboom av sällan skådat slag, där en stor del av stadskartan och stadens skyline håller på att ritas om.

– Det är självfallet ingen plötslig vändning, även om det kan se ut så, utan något som har växt fram steg för steg, säger Björn Siesjö. Stadsbyggande är en komplex process där vissa saker måste få ta tid. Men jag vågar påstå att vi har lyckats utveckla ett ganska dysfunktionellt förvaltningsmaskineri som ofta agerade i försvarsposition till en mer effektiv och offensiv organisation.

Utmaningen är att hitta en väl avvägd balans mellan människors möjlighet att påverka bygget av staden och att hitta former för att ta till vara det engagemang och möta den otålighet som finns hos många av aktörerna på byggmarknaden.

– Jag har stor respekt för den demokratiska aspekten, men i vissa avseenden är det nödvändigt att gjuta mer mod och kraft i den egna organisationen och vädra ut rädslan för att tänka nytt och stort.

Just nu pågår en mängd olika byggprojekt runtom i Göteborg. Störst och mest iögonenfallande är förstås Älvstadsprojektet. Här byggs en helt ny stadsdel, Frihamnen, som en brygga mellan gamla centrum och Hisingen. Och längs Göta älv pågår eller planeras ett pärlband av nya byggprojekt.

– Det finns en föreställning om staden som en oföränderlig helhet, men staden förändras ju ständigt – och nu går det väldigt fort, säger Björn Siesjö. Se bara längs Älvkantlinjen, där dyker det upp nya saker hela tiden och det vi ska göra är att se till att det blir rätt saker som händer.

Gestaltad livsmiljö

Björn Siesjö har det senaste året, vid sidan av sitt uppdrag som stadsarkitekt, varit med och utformat ett förslag till en ny nationell politik  för arkitektur, form och design. I utredningen, som leddes av Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, talar man mycket om begreppet gestaltad livsmiljö.

– Det är ett bra begrepp som pekar på att den fysiska miljön, om den är rätt utformad, kan vara med och tippa utvecklingen åt det goda hållet, säger Björn Siesjö. Vi påverkas mycket av den gestaltade miljö vi rör oss i. Min ambition är att vi ska bygga en sammanhållen och mångfunktionell stad i ögonhöjd, en stad där det är lätt och tryggt att röra sig till fots i sammanhängande stråk.

BJÖRN SIESJÖ OM DET GODA BOENDET:

”Vi ska tillsammans bygga en stad där man inte måste förflytta sig lika mycket för att klara livspusslet, där fler kan välja bort de dagliga bilresorna. En effektivare och attraktivare stad. En stad som öppnar sig mot älv och vattenvägar, där vi kan göra det göteborgarna gillar bäst: att hänga vid vattnet.”

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08