-->

Fakta

Välkommen till Det nya Göteborg – en hel tidning om allt det spännande som händer i Göteborg just nu. Bara i Älvstaden ska det byggas 25 000 bostäder på bästa läge – och totalt planeras för 80 000 nya bostäder i Göteborg fram till 2035!

Visste du att …

… Göteborgs stad har tagit fram analysmodeller och processtöd för att bättre förstå människors livssituationer och behov? Därmed ska exempelvis sociala behov och barns perspektiv lyftas fram mer i planeringen. Ett exempel är Frihamnen, där det redan från början planeras in friytor för lek och rekreation.

544 285

invånare hade Göteborg den 30 juni 2015. Det är en ökning med närmare 7 500 invånare på ett år. De närmaste 20 åren väntas Göteborgs befolkning öka med 150 000.

Visste du att …

… det under 2014 byggdes 2 017 nya bostäder i Göteborg. De närmaste åren planeras en kraftig ökning av bostadsbyggandet.

450

nya bostäder byggs vid Skeppsbron. Dessutom byggs 30 000 kvm lokaler samt ett nytt p-hus i anslutning till nya Resecentrum.

Visste du att …

… det ska byggas 1 300 nya bostäder plus 140 000 kvm lokaler för kontor, butiker, verksamheter och service längs Masthuggskajen? Byggstart är planerad till 2018.

16

och 18 maj bjuder Stadsbyggnadskontoret in till samtal om hur vi
vill leva och bo i framtidens Göteborg. Vid samtalen, som äger rum på Stadsbiblioteket (16 maj) och Folkets Hus i Hammarkullen (18 maj), berättas om Göteborgs nya arkitekturprogram och besökarna har möjlighet att lämna egna synpunkter på hur staden ska växa och utvecklas.

Visste du att …

… beslut om detaljplan för området kring det planerade Karlatornet beräknas tas före sommaren. I området kring Karlatornet planeras totalt 2 000 bostäder.

25

km/h – så snabbt kommer gondolerna att gå på linbanan över Göta älv. Det innebär att restiden mellan Järntorget och Wieselgrens-platsen blir drygt 11 minuter.

Visste du at …

… den tekniska livslängden på linbanan är cirka 30 år? Gondolerna beräknas gå 50 meter upp i luften, vilket innebär att resenärerna bjuds på en svindlande utsikt över staden.

… den gamla Göta älvbron kommer att rivas när den nya Hisingsbron tas i bruk.

1 000

nya jobb tillkom i handeln i Göteborg bara under 2015. Totalt har handeln i Göteborgsregionen 61 000 anställda, varav 26 000 inom detaljhandeln. Det är därmed den tredje största branschen sett till antalet anställda.

Visste du att …

… Nordstan i Göteborg är ett av landets största handelsområden? Omsättningen låg 2015 på 4,2 miljarder kronor och 35 miljoner människor passerade Nordstan under året.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08