-->

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021. Det innebär ett rejält lyft för bostadsmarknaden i Göteborg. Men trots mångmiljardsatsningar fortsätter staden växa snabbare än bostadsbyggandet. Fram till 2035 beräknas antalet invånare i Göteborg öka med 150 000 till totalt 700 000. Här är några av de viktigast utbyggnads-områdena i Göteborg de närmaste åren!

Öppna stor karta i ny flik

1. SYDVÄSTRA GÖTEBORG

Utvecklingen av Nya Hovås går vidare med plats för 1 300 nya bostäder, 25 000 kvm kommersiella lokaler med 600 nya arbetsplatser. I Askim söder om Brottkärrsvägen planeras 80 friliggande villor och i Södra Brottkärr 120 blandade bostäder. Norr om Billdals kyrka föreslås nybyggnation av upp till 50 bostäder.

2. VÄSTRA FRÖLUNDA/OPALTORGET/HÖGSBO/JÄRNBROTT

I Frölunda och västra Göteborg planeras och byggs nya bostäder bland annat norr om Frölunda kulturhus, i Önnered samt i Järnbrott och Högsbo. Vid Fiskebäcks hamn byggs ett 100-tal lägenheter.

3. MÖLNDAL

Innerstaden utvecklas med nya bostäder, butiker och kontor. På Kvarnbyterrassen byggs 82 nya lägenheter på gångavstånd från Mölndals Centrum. Målet för hela Mölndal är att kunna bygga 500 nya bostäder per år.

4. KROKSLÄTT/JOHANNEBERG/GULDHEDEN

I Krokslätts planeras en rivning av befintlig industribebyggelse söder om Falkenbergsgatan för att ersättas med bostäder i 6–8 våningar höga hus. På Övre Johanneberg byggs tre nya hus, upp till 17 våningar höga, med plats för handel och bostäder. I Södra Guldheden byggs 167 små hyresrätter vid Dr Forselius Backe och vid Krokslätts fabriker 210 bostäder. 100 nya studentlägenheter planeras också vid Gibraltargatan.

5. BJÖRLANDA/VÄSTRA HISINGEN

Vid Skra bro planeras ett nytt närcentrum och på flera andra platser i Björlanda planeras och byggs nya bostäder. I Amhult blir det 420 nya bostäder i flerbostadshus samt kontor, butiker och en ny kyrka.

6. BISKOPSGÅRDEN

Mellan södra och norra Biskopsgården planeras nya bostäder på centralt läge. Vid Solstrålegatan och Lilla Björlandavägen byggs 35 nya parhus, kedjehus och fristående villor. 

7. KUNGSLADUGÅRD/MAJORNA/LINNÉ

Vid Gråberget planeras närmare 300 nya bostäder och i Sandarna ett 100-tal studentbostäder.

8. SÖDRA ÄLVSTRANDEN/MASTHUGGS-KAJEN/SKEPPSBRON/VÄSTRA NORDSTAN

Från Stigberget och Masthuggskajen via Järntorget till Skeppsbron planeras nya bostäder, kontor och butiker. På Masthuggskajen planerar Stena Fastigheter ett stort antal nya lägenheter. Toalt blir det fem nya kvarter med cirka 400 bostäder i 7–11 våningar höga hus vid Skeppsbron. I kvarteret Göta Kanal i Västra Nordstan ska två kontorshus byggas om till bostäder.

9. LUNDBY/ERIKSBERG/LINDHOLMEN

1 650 nya bostäder ska byggas inom Västra Eriksberg, Vid Lindholmen planeras 220 lägen-heter vid Lindholmsallén plus det 200 meter höga Karlavagnstornet samt nya lokaler och butiker. I Kyrkbyn byggs 52 nya bostäder. Vid Bratteråsbacken planeras för 150 lägenheter i flerbostadshus. Vid Rambergsvallen planeras 600 bostäder.

10. KVILLESTAN/BACKAPLAN/SELMA LAGERLÖFS TORG/KÄRRA

Längs Östra Kvillebäcken byggs 1 600 nya bostäder, området kring Backaplan förnyas och Selma Lagerlöfs torg byggs ut med drygt 800 nya lägenheter plus kommersiella lokaler. I Tuve planeras 170 nya lägenheter vid Wieselgrensgatan samt 190 lägenheter i Västra Tuve. Planer finns också på 750 nya bostäder i anslutning till Kärra Centrum.

11. FRIHAMNEN/RINGÖN

Här växer Göteborgs nya stadsdel Frihamnen fram. 1 000 bostäder och lika många arbetsplatser ska stå klara till 2021. Totalt planeras 10 000 bostäder i Frihamnen.

12. CENTRALENOMRÅDET

Bygget av Västlänken innebär att 100 000 boende och 130 000 arbetande får gång- och cykelavstånd till pendeltåg i centrala Göteborg via de tre planerade stationerna. Vid Göteborg C blir det 8 000 nya arbetsplatser och 1  500 nya bostäder. Dessutom planeras en omfattande utbyggnad av området kring Gullbergsvass.

13. VÄSTLÄNKEN STATION HAGA

Västlänkenstationen Haga byggs under Haga kyrkoplan. Planer finns på att bygga ut Handelshögskolan i anslutning till uppgången.

14. VÄSTLÄNKEN STATION KORSVÄGEN

Planering pågår för den nya Västlänken-stationen vid Korsvägen. I Lorensberg blir det både fler bostäder och hotellrum och i två kvarter längs Avenyn planeras ett 100-tal nya bostäder mot Teatergatan.

15. ÖRGRYTE/HÄRLANDA

På Stora Torp, där TV-huset låg tidigare, ska det byggas 450 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus. I Olskroken/Bagaregården planeras också nya lägenheter och lokaler.

16. GAMLESTADEN

Gamlestadstorget ska förvandlas till en levande blandstad med resecentrum, butiker, kontor och upp till 300 nya bostäder. Även på andra håll i östra Göteborgs planeras för fler bostäder.

17. KVIBERG/KORTEDALA

Vid Kvibergsvägen i Kortedala ska det byggas totalt 750 lägenheter samt lokaler för kontor och butiker. Samtidigt blir det möjligt att bygga om lokaler vid Kortedala centrum till bostäder.

18. ANGERED/GÅRDSTEN/BERGSJÖN

På Kryddhyllan i Gårdsten byggs 100 småhus och öster om Kaneltorget upp till 50 nya lägenheter och lokaler. I Bergsjön planeras  småskalig bebyggelse med ett 100-tal nya äldrebostäder vid Saturnusgatan. I Angered fortsätter utvecklingen av Angereds torg med upp till 400 nya bostäder väster om Titteridammsvägen.

19. HAMMARKULLEN

I programmet för Hammarkullen finns planer för 1  000 nya bostäder samt stora trafiksatsningar.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08