-->

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Med höghastighetståg blir restiden mellan Göteborg och Borås bara en halvtimma.Dessutom blir Göteborg Landvetter Airport mer tillgängligt från hela Västsverige.

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder. Något som kommer att bli tydligt när första etappen av sträckan Göteborg-Borås står klar om lite drygt tio år.

Sara Distner

Sara Distner

– Med en höghastighetsjärnväg som är dimensionerad för hastigheter upp till 320 km/h blir restiden från Göteborg till  Stockholm bara två timmar, till Jönköping en timma och till Borås på ungefär en halvtimma. säger Sara Distner, projektchef på Trafikverket för bygget av en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås.

Sträckan Göteborg-Borås är en del av den planerade Götalandsbanan. Trafikverket arbetar just nu med planering av korridorer och stationslägen från Almedal till Borås. Byggstarten är beräknad till 2020. Sex år senare ska enligt planerna den första etappen mellan Mölnlycke och Bollebygd stå klar.

– Med höghastighetsbanan skapas nya möjligheter både för fjärrtrafik och regiontrafik med nya starka pendelstråk där människor kan röra sig mellan sina bostäder och arbetsplatser över ett allt större område, säger Sara Distner. Därmed knyts folk närmare varandra och det bidrar till en kraftfull regionförstoring, något som i förlängningen kan ge ökad tillväxt, fler jobb och fler bostäder.

Starkt samband

Sambandet mellan infrastruktursatsningar och lokal/regional utveckling har vi sett många exempel på. I Göteborgsregionen nu senast när BanaVäg i Väst mellan Göteborg och Trollhättan invigdes. Sara Distner var projektchef på BanaVäg i Väst när den nya vägen och järnvägen öppnades 2012 och hon kunde på nära håll se effekterna.

– Det var en stor satsning med många utmaningar, men när jag ser resultatet i dag slås jag just av vilken fantastisk utveckling som har skett i kommuner som Ale och Lilla Edet, som plötsligt hamnat på bekvämt pendelavstånd från både Göteborg och Trollhättan.

Ny stad vid flygplatsen

Med bygget av en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås skapas liknande möjligheter, inte bara för städerna vid ändstationerna, utan även för kommunerna i de stråk där järnvägen dras.

– Här har kommunerna en unik chans att använda infrastrukturen för att driva utveckling genom att planera för fler etableringar och ökat bostadsbyggande, säger Sara Distner. Samtidigt kommer vi att få en helt ny tillgänglighet till Göteborg Landvetter Airport från hela regionen som underlättar arbetspendling och internationella resor.

Dialog pågår

Just nu pågår en dialog med berörda kommuner och Västra Götalandsregionen om sträckningar och stationslägen. Samtidigt påbörjas nu Sverigeförhandlingen på allvar, där det görs en tydlig koppling mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Infrastruktursatsningar och stationslägen som leder till markant ökat bostadsbyggande och tillväxt ska prioriteras, enligt direktiven.

– Det innebär att vi först 2016/2017 kommer att ha mer detaljerade förslag till hur järnvägen ska dras och var stationerna ska ligga. Men det vi ser nu är en otroligt spännande utveckling där Göteborg med Västlänken med tre centralt belägna stationer knyts ännu starkare samman med regionen.

FAKTA GBG-BORAS

  • Omfattar: 6 mil dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Satsningen är en del av en ny generation järnväg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping.
  • Fördelar: Förkortar restiden mellan några av regionens största städer, underlättar arbetspendling i hela Västsverige och ökar tillgängligheten till Göteborg Landvetter Airport.
  • Tidplan: Just nu pågår arbete med att utreda lokalisering, ta fram järnvägsplan och systemhandling samt göra miljökonsekvensbeskrivning. Byggstart 2020. Första etappen Mölnlycke-Bollebygd beräknas stå klar 2026.
  • Kostnad: 15 miljarder kronor i 2008 års prisnivå.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

_MG_0091

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Det-nya-Gbg-Regionens-hus-3-White-ark

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

Det-nya-Gbg-Handel-foto-Peter-Svensson-Vasakronan-Arkaden-interör-Göteborg

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

marieholmstunneln_kasper_dudzik_3

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Linbanan.Winter.GoteborgsStad.tmrw_.se_

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Det-nya-Gbg-Masthuggskajen

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Det-nya-Gbg-4-Minecraft_läppstiftet._skymning

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

Sid-2-alt-bild-Det-nya-Gbg-

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Gbg-RegionCity-4

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Gamlestadens resecentrum integreras i en toppmodern byggnad med plats även för handel och service. Serneke Group svarar för totalentreprenaden och allt ska stå klart 2018.

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Med höghastighetståg blir restiden mellan Göteborg och Borås bara en halvtimma.Dessutom blir Göteborg Landvetter Airport mer tillgängligt från hela Västsverige.

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Mölndals centrum byter skepnad – med det nya SCA-huset som ett karaktäristiskt landmärke. I huset rums 1 000 arbets­platser.

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

Göteborg 2070 – med vägar och spårtrafik under jord för att ge plats åt en grön och förtätad stad.

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

karta

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

– Vi vill bygga en stad som är lätt att röra sig i med sammanhängande stråk inte bara i centrum utan också ute mellan de olika stadsdelarna, sägerstadsarkitekt Björn Siesjö.

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Den allmänna bastun i Frihamnen har väckt stor uppmärksamhet långt utanför Göteborgs stadsgränser. Nu planeras även en badanläggning i området.

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

Gårda växer på höjden. En rad nya höghus planeras i stadsdelen. Kronan på verket blir, om alla planer går i lås, 30 våningar höga Göteborg City Gate. I anslutning till Göteborg City Gate planeras butiker, service och mötesplatser för att skapa liv och rörelse i Gårda under fler av dygnets timmar.

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08