-->

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Magnus Kroon är konsult och tidigare utvecklingschef på Svensk Handel. Han har under många år engagerat sig i stadsutvecklingsfrågor och funderat mycket kring vad det är som gör att vissa städer är så mycket mer inbjudande än andra.
– En bra stad är ju så mycket mer än bara en plats att bo och arbeta i, säger Magnus Kroon. Vi dras till miljöer där det rör sig mycket folk, vi vill att staden ska vara levande under de flesta av dygnets timmar och det måste finnas ett attraktivt utbud av handel, service och upplevelser för att vi ska trivas.

Konsumtion driver utveckling
Konsumtionen fyller, menar Magnus Kroon, ett grundläggande mänskligt behov och måste därför finnas med som en viktig aspekt i stadsplaneringen.
– I Göteborgsregionen vaknar varje morgon en miljon människor hungriga på mat och upplevelser. Med en snabbt ökande befolkning måste vi planera för att staden också behöver fler arenor för konsumtion – samt hur vi kan fylla utrymmena mellan husen med ett innehåll som är relevant också om 10–20 år.
Magnus Kroon menar att stadsplaneringen i ännu högre grad än i dag behöver utgå från människors behov. Staden och fastighetsägarna, som är de långsiktiga intressenterna, måste agera gemensamt för att ta fram spännande koncept som attraherar butiker, restauranger, service och kultur – sådant som efterfrågas av invånare och besökare.
– Utan ett attraktivt innehåll blir det ingen levande och pulserande stad.
New York, som bara för ett par decennier sedan var en stad med hög brottslighet och en kollapsad hyresmarknad, är ett slående exempel.
– Då gick det knappt att hyra ut en lokal. Idag är det sex års väntetid för den som vill få tag i en lokal och folk från hela världen dras till New York.
En viktig faktor bakom vändningen var att staden och fastighetsägarna gick samman i Business Improvement Districts, BIDS, där man skapade en gemensam kassa för den långsiktiga utvecklingen av stadsdelen.
– Med en gemensam vision och ett tätt samarbete mellan olika parter utvecklades koncept som gjorde det intressant att satsa långsiktigt i staden. På liknande sätt skulle vi kunna etablera Life Improvement Districts, LIDS, i Göteborg – områden där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett liv med hög livskvalitet. Lyckas vi leverera livskvalitet skapar vi också hållbara affärer.

Hållbarheten i fokus
Magnus Kroon pekar också på att hållbarhets- och digitaliseringsfrågorna nu på allvar håller på att rita om spelplanen i stadsplaneringen.
– Vi går mot en mer hållbar konsumtion där en allt större del av handeln utgörs av tjänster samtidigt som digitaliseringen gör att fysiska och digitala butikskoncept vävs ihop. Det kan innebära att framtidens butiker kommer att se helt annorlunda ut. I stället för tusentals kvadratmeter behöver byggvaruhuset kanske bara 80 kvm men i gengäld på bästa läge i city – och den typen av förändringar måste det finnas en beredskap för. Därför krävs en dialog och lyhördhet från staden och fastighetsägarna för att möta de utmaningar och möjligheter vi står inför.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08