-->

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut? Nu bjuder Göteborgs stad in till en arkitekttävling om den planerade linbanan över Göta älv mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

Göteborg står inför det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid – och en viktig del i bygget av den nya staden är att få infrastruktur och kommunikationer på plats. Västlänken kommer att knyta ihop centrala Göteborg med övriga Västsverige via tre nya stationer, Vasaparken, Korsvägen och Göteborg C. Till det kommer en ny bro över Göta Älv – plus en linbana mellan Järntorget till Wieselgrensplatsen.
Linbanan kommer att sträcka sig över Göta älv och bjuder resenärerna på en spektakulär utsikt över Sveriges näst största stad och landets i särklass största hamn.

Vinnare utses i höst
Sträckningen för linbanelinjen har spikats, från Järntorget via Lindholmen och Västra Ramberget till Wieselgrenplatsen, men hur stationerna, gondolerna och tornen ska se ut återstår att slå fast. Stadsbyggnadskontoret på Göteborgs stad bjuder nu tillsammans med Sveriges Arkitekter och Västtrafik in till en arkitekttävling om hur linbanan ska utformas.
Det vinnande bidraget ska utses i oktober i år och byggstarten beräknas till 2019 – och hela linbanelinjen, som är kostnadsberäknad till drygt en miljard kronor, ska stå klar lagom till Göteborgs stads 400-årsjubileum 2021.

Höjdarfärd på 11 minuter
Linbanan är tänkt att bli ett nytt landmärke i Göteborg med drygt 70 meter höga torn. Restiden från Järntorget till Wieselgrensplatsen blir drygt 11 minuter och linbanan beräknas kunna transportera omkring 2 000 resenärer i timman i vardera riktningen med avgångar var 45:e sekund – vilket ungefär motsvarar kapaciteten på en spårvägslinje.
Linbanan över Göta älv blir den första i sitt slag i Sverige med direkt koppling till kollektivtrafiksystemet och på sikt finns planer på att öppna fler liknande linjer mellan olika stadsdelar i Göteborg.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08