-->

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

– Vår idé är att ta ett samlat grepp för att skapa en bra helhet som är attraktiva för invånarna men också kan attrahera butiker och service i närområdet, säger Katja Möller, kommunikationsansvarig för projekt Nya Hovås. Det är totalt nio aktörer som tillsammans arbetar med att utveckla nya Hovås. Det är HSB Göteborg, Skanska Nya Hem, Veidekke Bostad, Familjebostäder, Egnahemsbolaget, NCC, Tornstaden, Sverigehuset och Next Step Group.

– Tillsammans vill vi skapa en småskalig blandstad utifrån vad människor och företag verkligen efterfrågar. Därför har vi fört en långtgående öppen och ärlig dialog med alla parter. När man lyssnar och låter kloka grannar ta del av arbetet händer något spännande. Det tillför projektet det där lilla extra som inte går att hitta i ett Excel-ark.

Nu börjar området växa fram, steg för steg. Tidigare i höstas invigdes Spektrumhuset med en levande kunskapsgalleria med en blandning av aktiviteter, butiker och mötesplatser.

– Det talas mycket just nu om vikten av att förtäta staden och vi ser det här som ett projekt där vi förtätar innerstaden på distans. Här växer nu en stadsdel fram med allt man önskar från staden. Bostäder, både med utan och naturnära känsla, spännande butiker, fullskalig service och en fantastisk närhet till naturen och havet, säger Katja Möller.

Storsatsningen i Nya Hovås har redan väckt stor uppmärksamhet och mycket talar för att vi kommer att få se fler liknande projekt framöver på andra platser.

– Det finns speciella utmaningar med att göra den här typen av satsningar utanför stadskärnan, säger Katja Möller. Det gäller exempelvis att skapa en riktigt bra mix av butiker och service. Detta säkerställs genom att en aktör tar ett helhetsgrepp över alla verksamhetslokaler, så att vi kan få den bredd och spets som efterfrågas.

De första nya bostäderna ska stå klara första halvåret 2017 och intresset är rekordstort. 2021, lagom till Göteborgs 400-årsjubileum, kommer Nya Hovås vara en attraktiv stadsdel fylld med liv och rörelse.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08