-->

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen. Tusentals unga har med liv och lust kastat sig in i arbetet med att skapa det nya Göteborg i dataspelet Minecraft.

– Det är fantastiskt att se hur många som på det här sättet både lär känna sin stad och deltar med idéer och uppslag till hur staden kan bli ännu bättre i framtiden, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Göteborgs stad har som ett led i arbetet för att engagera fler i stadsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågor lagt ut geodata för samtliga tio stadsdelar på stadens öppna nät. Därifrån kan man ladda ned stadsdel för stadsdel och använda dem som mallar i dataspelet Minecraft.

Erik Jeansson

Erik Jeansson

– Det är en relativt enkel procedur och det går snabbt att komma igång och det är svårt att slita sig ifrån, säger Eric Jeansson.

Med allt på plats i Minecraft är det bara att ta in staden som den ser ut idag – eller att möblera om den efter eget tycke.

– Det fina är att man både kan upptäcka nya saker och sidor av staden och få en bättre känsla för hur staden hänger ihop. Och är det något som fattas så är det enkelt att lägga till nya element – som ett höghus där man kanske minst av allt väntar sig ett sådant.

Startade i Hammarkullen

Hela idén med att göra Göteborg tillgängligt på Minecraft föddes i samband med ett pilotprojekt i Hammarkullen där Stadsbyggnadskontoret tillsammans med Göteborgs universitet byggde upp en Minecraft-mall över hela stadsdelen.

– Här medverkade människor i alla åldrar, från femteklassare till pensionärer, för att vid datorn lära känna sin stadsdel, säger Eric Jeansson. Deltagarna kunde sedan addera olika saker till den befintliga miljön, fylla områdens mellan husen med innehåll och det skapade intressanta och viktiga diskussioner om hur staden ser ut – och om hur man vill att den ska vara. Därmed blev det väldigt tydligt att det här är ett bra sätt att addera en dimension i stadsplaneringen där invånarna medverkar i betydligt större utsträckning än tidigare.

Snabb spridning

I december 2016 lades samtliga tio stadsdelar ut på stadens öppna nät – och sedan dess har tusentals besökare laddat ner materialet och arbetat vidare med det i Minecraft.

– Redan före jul hade det gjorts 6 000 nedladdningar och nu sprids projektet steg för steg, framförallt i skolorna, men även i andra sammanhang, säger Eric Jeansson.

Många har frågat hur mycket tid och resurser som har gått åt för att skapa geodatamallarna över Göteborg.

– Svaret är att det knappt tagit någon tid alls. Vi har ju redan alla data på Stadsbyggnadskontoret och det som fick göras var att anpassa våra geodata för Minecraft, men det gjorde en medarbetare här på ett par veckor. Det handlar ju om samma verktyg och processer som vi använder i vårt dagliga arbete på Stadsbyggnadskontoret – men på det här sättet kan ju alla invånare och intresserade ta del av samma underlag som vi har och få tillgång till i princip samma verktyg och processer. Det är en viktig demokratisk aspekt som underlättar och bjuder in till delaktighet i det viktiga arbetet med att bygga och utveckla staden.

Stor potential för skolorna

Flera skolor har redan börjat använda Minecraft-modellerna av Göteborg i undervisningen och i samband med den pågående Vetenskapsfestivalen finns en virtuell version av Älvstaden i Minecraft som besökarna kan få experimentera med.

– Vi hoppas att vi på det här sättet kan få igång en bredare diskussion om hur göteborgarna vill ha sin stad och hur de kan påverka sin närmiljö, säger Eric Jeansson. Minecraft kan därmed fungera som ett verktyg för både kreativitet och kommunikation kring stadsbyggnadsfrågor.

Men det är trots allt i skolan Minecraft har störst potential, menar Eric Jeansson.

– I skolan kan stadsdelsmodellerna användas till allt från att gestalta miljöer och byggnader till att diskutera demokrati och göra matematiska beräkningar i stadsrummet.

Chans att prova

Den som vill prova på stadsutveckling med hjälp av Minecraft har chansen i samband med Stadsbyggnadskontorets utställning på Stadsbiblioteket som öppnar den 18 maj.

– Ta chansen för det är verkligen spännande, säger Eric Jeansson. För mig känns det fantastiskt att på det här sättet kunna sätta sig ned tillsammans med sina barn och bygga saker tillsammans och röra sig i den egna staden eller stadsdelen. Det väcker många intressanta tankar om hur staden ser ut och fungerar och vad vi vill med vår stad.

Vill du veta mer?

På Göteborgs stads hemsida för Öppna data kan du läsa mer om Minecraft-satsningen. http://www.goteborg.se/oppnadata

Minecraft

Det svenskutvecklade spelet Minecraft är världens mest sålda bygg- och äventyrsspel med långt över 100 miljoner nedladdade spel. I Minecraft kan spelaren, ungefär som i ett virtuellt lego, använda kubikmeterstora block för att bygga och utveckla olika miljöer. Minecraft finns också i en specialversion för skolor.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08