-->

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren. För att få fler att välja att resa kollektivt storsatsar Västtrafik för att utveckla fler knutpunkter där resenärerna snabbt och smidigt kan växla från exempelvis buss till spårvagn eller tåg.

– Hållplatsen är ju entrén in i kollektivtrafiksystemet och där har vi länge arbetat för att utveckla hållplatserna och skapa bra knutpunkter där du som resenärer enkelt kan byta linje på en trygg och säker plats där du känner dig väl mottagen, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik.

Blir det för besvärligt att byta mellan olika trafiksystem eller om miljön där du ska byta inte känns inbjudande och trygg väljer många andra alternativ för att ta sig till och från jobbet.

– Vi har i uppdrag att göra det lättare och mer attraktivt att resa kollektivt och då är knutpunkterna en viktig del av den totala reseupplevelsen, säger Stefan Ekman. Därför satsar vi mycket kraft på att förbättra kundupplevelsen både på våra hållplatser och vid våra knutpunkter.

Ny typ av resecentrum

Västtrafik har 21 000 hållplatser runtom i Västsverige och arbetar kontinuerligt med förbättra och bygga nya väderskydd samt utveckla speciella resecentrum vid de stora knutpunkterna.

– Med våra resecentrum vill vi skapa moderna mötesplatser som inte bara gör det mer bekvämt att byta, utan där det också finns bra väntytor, uppdaterad information och god service.

I Göteborg invigde Västtrafik förra året ett nytt resecentrum i Amhult, Torslanda och under 2016 öppnas ett helt nytt, toppmodernt resecentrum vid Stenpiren.

Samtidigt är ett nytt resecentrum i Gamlestaden under utveckling.

– Gamlestaden är en viktig port i kollektivtrafiken för väldigt många resenärer och där är etableringen av ett nytt resecentrum en del av hela den omfattande stadsutveckling som pågår kring Gamlestadstorget, säger Stefan Ekman. Målet är att skapa ett inbjudande resecentrum som är en integrerad del av staden med nära koppling till bostäder, butiker och service, där du även kvällstid kan känna dig trygg och välkommen.

Gamlestadens resecentrum beräknas stå klart 2018 och kring knutpunkten kommer det de kommande tio åren att växa fram en spännande bebyggelse som stärker kärnan i stadsdelen och gör området till en attraktiv port till hela östra Göteborg.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08