-->

Tar med sig det bästa in i det nya

ANNONS

Nu kliver Stena Fastigheter Göteborg fram som en viktig aktör även inom stadens nyproduktion.
– Vi ska bära med oss vår långa och värdefulla erfarenhet in i det nya, lovar VD Agneta Kores.

Stena Fastigheter Göteborg utvecklar och förvaltar många boendemiljöer och arbetsplatser, men har hittills inte byggt nytt i Göteborg. Nu är det dock dags, och det med besked. Dagens 9 000 lägenheter ska under de närmaste åren få sällskap av cirka 1 500 till.
– Vi är till exempel en av aktörerna i Jubileumssatsningen, där vi utvecklar befintliga bostadsområden och bygger nytt på egen mark. Vi ingår också i konsortiet runt Masthuggskajen, med sin attraktiva placering och alla spännande möjligheter som det innebär, berättar Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Agneta Kores

Agneta Kores

På Masthuggskajen kommer Stena Fastigheter Göteborg att bygga både kontor och bostäder. En ny hållbar stadsdel nära vattnet, med en blandning av stadspuls och lokalt liv, ska växa fram. Masthuggskajen ska vara öppen för alla, fungera tillsammans med resten av staden, och bidra till en levande, mångfacetterad och större stadskärna. Det är en intressant utmaning, menar Agneta Kores, och en uppgift hon ser framemot:
– Vår historia och vår själ innefattar utvecklingsarbete med långsiktighet och omsorg, och detta ska vi bära med oss in i nybyggnationen.

Agneta Kores talar mycket om vikten av att kunna blicka både bakåt och framåt. Backspegeln behövs för att alla goda värden ska kunna tas tillvara.
– Dialogen med våra hyresgäster är oerhört viktig för oss, som har jobbat med relationsförvaltning sedan lång tid tillbaka. Det kan handla om alltifrån det lilla till det stora; från att kunna adoptera sin egen blomkruka i området, till att föra in sociala klausuler i våra entreprenadkontrakt. Men det handlar inte bara om att kopiera allt som är bra in i det nya, utan också att hela tiden ta ytterligare steg framåt, säger Agneta Kores.

Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept för att utveckla hållbara boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar länge.

stena_colour


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08