-->

Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

ANNONS

Framtidenkoncernen är en av landets största fastighetsägare och förvaltar cirka 72 000 bostäder. Det innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss. I koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Vårt fokus är att bygga hållbara livsmiljöer för alla typer av bostadskonsumenter.

Du söker bostad via www.nya.boplats.se

Fler nya bostäder och fortsatt upprustning – Framtiden växlar upp

Göteborg växer så det knakar. Framtidenkoncernen spelar som stadens största fastighetsägare en nyckelroll för att möta utmaningarna på bostadsmarknaden.

Mariette Hilmersson

Mariette Hilmersson

– Vi har ett dubbelt uppdrag, dels att se till att allt fungerar i vardagen för våra befintliga hyresgäster, dels att växla upp takten i bostadsbyggandet för att möta den ökande efterfrågan på bostäder i Göteborg, säger Mariette Hilmersson, vd på Framtiden.

– Vi är nu mitt i en process där vi knyter bolagen närmre varandra  för att bli ännu mer effektiva i det vi gör, säger Mariette Hilmersson. Det kommer i förlängningen att resultera i fler nya bostäder men också ett ökat tempo i utvecklingen av det befintliga beståndet.

Nytänk i Frihamnen

Framtidenkoncernen planerar de kommande åren att bygga omkring 1 400 nya bostäder per år. Siffran kan jämföras med att det totalt byggdes 2 017 nya bostäder i Göteborg 2014.

– Det är ett tufft mål, särskilt som vi också ska vara med och ta fram de 7 000 extra bostäder som ska byggas inom ramen för Jubileums- satsningen fram till 2021. Genom att sammanföra vår nyproduktion i ett gemensamt bolag samlar vi nu kraft och kompetens samtidigt som bostadsbolagen i koncernen kan fokusera på förvaltningen.

Framtidenkoncernen har också en nyckelroll i utvecklingen av den nya stadsdelen Frihamnen.

– Vi ska tillsammans med ett antal andra aktörer ta fram ett koncept för att bygga bostäder till priser som de flesta göteborgare har råd med, säger Mariette Hilmersson. Det innebär att vi börjar med att fråga oss vad som är en rimlig hyra och sedan agerar utifrån det.  Det är en utmaning, men kan öppna för lösningar som kan få stor betydelse på bostadsmarknaden framöver.

Halvvägs i miljonprogrammet

Det talas mycket om nybyggnation, mindre om att det finns stora förnyelsebehov i det befintliga bostadsbeståndet. Det vill Mariette Hilmersson ändra på.

– Det finns fortfarande stora behov av att rusta upp och knyta ihop befintlig bebyggelse i våra miljonprogramsområden, men till skillnad mot de flesta andra större svenska städer så har vi redan kommit en god bit på väg. Drygt hälften av våra bostäder i miljonprogrammet är redan renoverade och vi fortsätter lägga stor kraft på att fortsätta det arbetet. Upprustningen genomförs i nära dialog med hyresgästerna och det skapar engagemang och stolthet, menar Mariette Hilmersson.

– Ett aktuellt exempel är Backa Röd där vi genomfört ett omfattande förnyelseprojekt. Många tvingades flytta runt under byggtiden, men när allt stod klart valde så gott som alla att stanna kvar i området. Det ser vi som ett bra kvitto på att vi har lyckats.

Hållbarhet i fokus

Bolagen i Framtidenkoncernen jobbar med en uttalad hållbarhets- filosofi i smått som stort. Grundtanken är att det ska finnas en långsiktighet i verksamheten, att miljöpåverkan ska minimeras och att allt som görs ska påverka livsmiljön positivt.

– Hållbarheten är en del av vår kärnverksamhet, säger Mariette Hilmersson. Men exakt hur vi arbetar med hållbarhetsfrågorna kan variera från område till område, eftersom insatserna alltid sker i dialog med hyresgästerna. Det innebär att vi skaffar oss en bred kunskap på många områden där vi kan lära av varandra, så att framtidens boende kan bli ännu bättre.

Pågående projekt

1. I Örgryte Torp vid Delsjövägen bygger vi 200 hyresrätter. I området ska totalt 500 bostäder byggas av olika byggherrar. Första inflyttning planeras sommaren 2017.
Läs mer på www.poseidonbygger.se

2. På Egnahemsvägen i Landala bygger vi 70 hyresrätter fördelade på tre hus. Husen kommer att vara 6-7 våningar. Inflyttning planeras våren/sommaren 2016.
Läs mer på www.bostadsbolaget.se

3. Vi bygger 25 rökfria hyresrätter på Allmänna Vägen/Kommendörsgatan mitt i attraktiva Majorna. Uthyrning planeras i början av 2016 med inflyttning följande vinter.
Läs mer på www.familjebostader.se

4. Högst upp i Gårdstenshuset, vid Gårdstens Centrum, bygger vi 18 seniorlägenheter för 55+. Visningar planeras under våren 2016 och inflyttning till sommaren.
Läs mer på www.gardstensbostader.se

5. Vi fortsätter att utveckla Kryddhyllan i Gårdsten. Tio småhus är redan byggda och ytterligare 30 radhus med bostadsrätt är på gång. Planerad säljstart 2016 och inflyttning 2017.
Läs mer på www.egnahemsbolaget.se


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Bra bostäder med rimlig hyra

ANNONS Det talas mycket om att bygga bostäder i en prisklass som de flesta kan ha råd med.

Läs mer

Regionen satsar på höjden

Göteborg C blir med Västlänken en ännu starkare knutpunkt i regionens järnvägstrafik – och kommer även att fungera som nytt nav för Västra Götalandfsregionen.

Läs mer

”Konkurrera med livskvalitet”

– Göteborg behöver inte bara fler bostäder och kontor. För att skapa en mer attraktiv, levande och pulserande stad måste vi också planera för ett bra utbud av handel, restauranger, service och kultur.

Läs mer

Rekordsatsningar i trafiken

Det byggs bostäder som aldrig förr i Göteborg – men en förutsättning för bostadsbyggandet är att trafiken fungerar.

Läs mer

Nu ska linbanan över älven ta form

Det är bestämt var den ska gå – men hur ska den se ut?

Läs mer

Unikt samarbete ger fler bostäder

Göteborgs stad och ett 30-tal privata och offentliga aktörer på byggmarknaden har inlett ett unikt samarbete för att snabbt få fram fler bostäder.

Läs mer

Älvstaden lyfter Göteborg

Vision Älvstaden har beskrivits som ett av Europas mest spännande och omfattande stadsutvecklingsprojekt – och det är i centrala Göteborg längs Göta älvs stränder det mesta händer när stadskartan nu börjar ritas om på allvar.

Läs mer

Skapar det nya Göteborg i dataspelet Minecraft

Göteborg växer med rekordfart och det byggs som aldrig förr – även i den virtuella världen.

Läs mer

På väg mot den jämlika staden

Göteborg växer. Invånarantalet ökar och suget efter bostäder är stort. Det gäller med andra ord att bygga mycket och snart.

Läs mer

Nya Hovås – unik satsning med mersmak

Nu börjar Nya Hovås ta form – och det är en i många avseenden unik satsning där möjligheterna att storstadens puls finns på nära håll samtidigt som det går att bo och arbeta i ett naturnära och attraktivt läge med goda kommunikationer med centrala Göteborg.

Läs mer

Regionen samlas på centralen

Området kring Göteborg C förvandlas i rask takt de kommande åren.

Läs mer

Storsatsning för snabba och trygga byten

Västra Götalandsregionen planerar för en kraftig ökning av antalet resor i kollektivtrafiken de kommande åren.

Läs mer

Höghastighetståg ger tillväxt och fler bostäder

Storsatsningen på att knyta samman Göteborg med Stockholm och Malmö med höghastighetståg skapar nya möjligheter för tillväxt och fler bostäder.

Läs mer

Nya Mölndal tar form

Det är inte bara Göteborgs stad som växer snabbt. Även i Mölndal ökar bostadsbyggandet kraftigt samtidigt som det görs en storsatsning på att utveckla Mölndals centrum.

Läs mer

En pulserande världsstad

Allt fler rör sig allt längre på allt kortare tid. För Göteborgs­regionen innebär denna utveckling enorma utvecklingsmöjligheter.

Läs mer

Full fart framåt i bygget av Det nya Göteborg!

Nu ska det byggas som aldrig förr i Göteborg! Utöver den ordinarie bostadsproduktionen ska 7 000 extra bostäder tas fram i en särskild jubileumssatsning fram till 2021.

Läs mer

En unik chans att bygga samman staden

En levande, grön, tät och sammanhängande blandstad där det är attraktivt att bo och verka och lätt att röra sig.

Läs mer

Älvstaden ritar om kartan

Just nu pågår Nordens största stadsbyggnadsprojekt i Göteborg. Med Älvstaden öppnas staden mot vattnet och hela stadsbilden förändras.

Läs mer

En fläkt av Manhattan

Gårda är en central del av Göteborg som länge har stått på ”vänt” – men som nu snabbt håller på att byta skepnad.

Läs mer

Det nya Göteborg växer fram

Göteborg fortsätter växa i rekordfart. Utvecklingen av Älvstaden är ett av norra Europas största stadsbyggnadsprojekt.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Sven-E Lindberg
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: V-TAB

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08